Přejít k hlavnímu obsahu

Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOM Stražiště. Přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20205060508_10 Ing. Bc. Josef Šenk. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOM Stražiště. Přezkoumání hospodaření za rok 2021 provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20215065466_2 Ing. Eliška Ferancová. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Závěrečný účet za rok 2021 a zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021

Přezkoumání bylo provedeno dne 23. května 2022 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. května 2022. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet za rok 2021 byl sestaven ke dni 31.12.2021.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2020

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2020. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020

Přezkoumání bylo provedeno dne 15. února 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. února 2021. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet za rok 2020 byl sestaven ke dni 31.12.2020.

Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Sompo nebyly zjištěny chyby a nedostatky s vyjímkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části B zprávy. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C.1 zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2021

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.