Přejít k hlavnímu obsahu

K rukám starost(k)y, místostarost(k)y
V Pacově dne 26.4.2021

Žádost o zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtu Svazku obcí mikroregionu
Stražiště pro rok 2021 na úřední desce obce, městysu a města

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Vážená paní místostarostko, vážený pane místostarosto,
tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.
- Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 26.4.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/
- V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320,
395 01 Pacov


Tuto informaci je nutné mít zveřejněnou až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Předem děkuji za Vaši spolupráci
S pozdravem
Martina Krejčová, BBus, DiS., účetní SOM Stražiště
Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721, www.straziste.cz

Soubory ke stažení