Přejít k hlavnímu obsahu

Rozpočtové opatření č.2/2023 svazku obcí mikroregionu Stražiště

4121 mimořádné členské příspěvky 1-2/2023 - 438 813,20 / 3636 2329 převod na 4121 mim.členské příspěvky / 8118 vklad na vkladový účet 400 000,00 / 2292 5811 dopravní obslužnost veřejnou linkou 24 859,19, celková platba bude 34 859,19, 10 000,00 je již ve schváleném rozpočtu + 3636 2111 úhrada VF dopravní obslužnost 34859,19/ 3636 5179 nové webové stránky Z.Klika 5 000,00 / 3636 5175 občerstvení konference 31.3.2023

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.2/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.2 z 30.7.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 SOM Stražiště

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 28. května 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo provedeno dne 8. června 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 8. června 2021.

Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOM Stražiště. Přezkoumání hospodaření za rok 2021 provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20215065466_2 Ing. Eliška Ferancová. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.5/2022 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.5 z 25.1.2022. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.4/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.4 z 21.12.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOM Stražiště pro rok 2023-2025 a rozpočtového provizoria

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOM Stražiště na rok 2023-2025 a rozpočtového provizoria na rok 2022. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.3/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.3 z 20.10.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtu SOM Stražiště pro rok 2021

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOM Stražiště. Přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20205060508_10 Ing. Bc. Josef Šenk. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2020

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2020. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 SOM Stražiště

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 18533/2022 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště
se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721 za rok 2021

Zveřejnění informací týkajících se schváleného závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2021

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.