Přejít k hlavnímu obsahu

Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště

Schválený rozpočet Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách Svazku
obcí mikroregionu Stražiště.

http://www.straziste.cz/?cat=98

Schválený střednědobého rozpočtový výhled Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro roky 2019 a
2020 je uveřejněn na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště.
http://www.straziste.cz/?cat=99

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí
mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí).

Kontakt na
osobu odpovědnou za dokumenty: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com.

Soubory ke stažení