Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.1/2020 se bude konat dne 29.1.2020 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Seznámení s výsledkem hospodaření obce za rok 2019
3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020
4. Projednání a vydání územního plánu Důl
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 2.ledna 2020
Sejmuto dne : 30.ledna 2020

Soubory ke stažení