Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.2/2018 se bude konat dne 11.4.2018 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017
3. Závěrečný účet za rok 2017
4. Rozpočtové opatření č.1/2018
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 20.března 2018
Sejmuto dne : 11.dubna 2018

Soubory ke stažení