Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Důl č.3/2024 se bude konat dne 19.6.2024 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2023
3. Závěrečný účet za rok 2023
4. Účetní závěrka za rok 2023
5. Prodej traktůrku Stiga
6. Zalesnění pozemku č.142/3 v k.ú.Důl
7. Dopravní značení Nová Ves
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 23.května 2024
Sejmuto dne : 20.června 2024

Soubory ke stažení