Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.2/2024 se bude konat dne 17.5.2024 v 18.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Zalesnění pozemku č.142/3 v k.ú. Důl
3. Rozpočtové opatření č.1/2024, č.2/2024
4. Zálohování dat
5. Projekt na kanalizaci a ČOV Důl
6. Nákup zahradního traktůrku
7. Prodej traktůrku Stiga
8. Likvidace odpadů od rybníka Dolák
9. Dopravní značení Nová Ves
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 2.května 2024
Sejmuto dne : 18.května 2024

Soubory ke stažení