Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.1/2024 se bude konat dne 6.3.2024 v 17.00 hod. v budově
obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:


1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Dopravní značení Nová Ves
3. Rozpočtové opatření č.10/2023, č.11/2023, č.12/2023
4. Projekt na kanalizaci a ČOV Důl
5. Dohoda o dodávce pitné vody
6. Provozování vodovodu a kanalizace Důl
7. Provozování vodovodu Nová Ves
8. Zalesnění pozemku č.142/3 v k.ú. Důl
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 26.února 2024
Sejmuto dne : 7.března 2024

Soubory ke stažení