Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.6/2023 se bude konat dne 13.12.2023 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Uplatnění změny č.1 územního plánu Důl
3. Rozpočtové opatření č.8/2023
4. Osazení dopravního značení Nová Ves
5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2024
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 29.listopadu 2023
Sejmuto dne : 14.prosince 2023

Soubory ke stažení