Přejít k hlavnímu obsahu

V Důlu 3.dubna 2024
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise


Na základě § 18 odst.7 zákona č.62/2003 Sb.,o volbách do Evropského parlamentu
j m e n u j i
zapisovatelem okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu pana Pavla Strnada bytem Důl 15.


Na základě § 16 písm.c) zákona č.62/2003 Sb.,o volbách do Evropského parlamentu
s t a n o v u j i
pro volby do Evropského parlamentu pětičlennou okrskovou volební komisi.


Na základě §16 písmena f) zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
i n f o r m u j i
o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu:
Počet : 1
Sídlo : Budova obecního úřadu Důl


Starosta obce
Pavel Strnad

Soubory ke stažení