Přejít k hlavnímu obsahu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2020

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25. ledna 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 15. února 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. února 2021. Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2021

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6. května 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 23. května 2022 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. května 2022. Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2019

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15. května 2020 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 20. května 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 20. května 2020.

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem Pacov

V souladu s ustanovením § 63 ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž záladě budou orgány města Pacov vykonávat pro obec Důl část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v Čl. III této smlouvy.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Obec Důl uzavřela s městem Pacov veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků na město Pacov. Předmětem veřejnoprávní smlouvy je závazek, že orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Důl přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Důl v rozsahu stanoveném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - tj. projednávat přestupky