Přejít k hlavnímu obsahu

 

Volební místnost

Volby prezidenta České republiky

První kolo se uskutečnilo dne 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 a dne 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 ve volební místnosti na Obecním úřadě Důl (budova č.p. 31).

 

Celkem odevzdalo hlas 43 voličů z 52 trvale žijících obyvatel a 2 voliči volili na voličský průkaz. (volební účast: 43 voličů z 54 možných => 79,63%).

Počet odevzdaných obálek: 43, z toho prázdných obálek (neplatných hlasů): 0 => 100% platných hlasů.

 

Výsledky prvního kola:

  1. Andrej Babiš: 25 hlasů (58,13%)
  2. Petr Pavel: 9 hlasů (20,93 %)
  3. Pavel Fišer: 5 hlasů (11,62%)
  4. Jaroslav Bašta: 3 hlasy (6,97%)
  5. Danuše Nerudová: 1 hlas (2,32%)
  6. Karel Diviš: 0 hlasů (0,00%)
  7. Marek Hilšer: 0 hlasů (0,00%)

 

 

Druhé kolo se uskutečnilo dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 a dne 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 ve volební místnosti na Obecním úřadě Důl (budova č.p. 31).

 

Celkem se účastnilo 44 voličů z 52 trvale žijících obyvatel a 5 voličů volilo na voličský průkaz. (volební účast: 44 voličů z 57 možných => 77,19%).

Počet odevzdaných obálek: 44, z toho prázdných obálek (neplatných hlasů): 2 => 95,45% platných hlasů.

 

Výsledky druhého kola:

  1. Andrej Babiš: 29 hlasů (69,04%)
  2. Petr Pavel: 13 hlasů (30,95%)

 

 

Voliči je umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platbým občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči jsou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

Podle §54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového početu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas.

Podle §56 odst.1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle §54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informování zveřejněním nové informace na úřadní desce obecního úřadu.